بيمه رازي نماينده مي پذيرد
شركت بيمه رازي از متقاضيان واجد شرايط براي نمايندگي اين شركت در شهرستانهاي مختلف دعوت به همكاري مي نمايد.
شرايط نمايندگي حقيقي مطابق مواد 5 و 9 آيين نامه شماره 75 نمايندگي بيمه بشرح زير است :ماده ۵- شخص حقيقي متقاضي اخذ پروانة نمايندگي بيمه بايد واجد شرايط زير باشد:

الف) تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.

ب) اعتقاد به اسلام يا يكي ديگر از اديان رسمي كشور.

پ) عدم اعتياد به مواد مخدر.

ت) عدم حجر.

ث) نداشتن سـوء پيشينه كيفري و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرايم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري.

ج) داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (براي آقايان).

چ) داشتن حداقل مدرك كارشناسي در رشته بيمـه (و يا ساير رشته‌ها با گرايش بيمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، يا حداقل مدرك كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداري، آمار، مديريت و حقوق) با یک سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك كارشناسي در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي، يا حداقل مدرك دیپلم با سه سال سابقه كار بيمه‌اي فني و تخصصي.

تبصره ۱- متقاضيان فاقد سابقه كار، بايد دوره آموزشي مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغي بيمه مركزي ج.ا.ايران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بيمه مركزي ج.ا.ايران گذرانده و گواهي‌نامه قبولي را ارايه نمايند.

تبصره ۲- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و يا فوق‌ديپلم، منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.

ح) موفقيت در آزمون نمايندگي بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

تبصره – بيمه مركزي مي‌تواند برگزاري آزمون نمايندگي بيمه را به شركت‌هاي بيمه يا مؤسسات آموزشي ذيصلاح يا پژوهشكده بيمه تفويض نمايد.

خ) گذراندن دوره كارآموزي به مدت ۱۵ روز اداري در شركت بيمه مربوطه براي كليه متقاضيان نمايندگي بيمه.

ماده ۹- نماينده حقيقي و مدير عامل، اعضاي هيئت مديره، مسئول شعبه و سهامداران نمايندگي حقوقي نمي‌توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و غیردولتی، نهادهاي عمومي غير دولتي، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) باشند يا به عنوان نماينده شركت بيمه ديگر يا كارگزار بيمه فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمي‌توانند در ساير نمايندگي‌های حقوقی يا كارگزاري‌هاي حقوقي بيمه شاغل بوده و يا سمت و سهم داشته باشند.


* از متقاضيان گرامي دعوت مي شود با مراجعه به شعب 27 گانه شركت در مراكز استانها و يا از طريق وب سايت شركت به آدرس :www.razi-insurance.ir درخواست هاي خود را ارسال نمايند