عمر آتش سوزي حوادث درمان اتومبيل مسئوليت  مهندسي


نظر سنجی
نحوه ارائه خدمات بیمه رازی را چگونه دیده اید ؟


     
 
بيمه حوادث

در جوامع امروزي با پيشرفت در بخش صنايع وگسترش مشاغل ، افراد جامعه در مقابل خطرات گوناگون ناشي از امور روزمره خود قرار مي گيرند. موضوع و محور بيمه نامه حوادث در خصوص سوانح و حوادثي است كه مي تواند منجر به فوت ، ‌نقص عضو و ازكار افتادگي دائم كلي و يا جزئي و از كار افتادگي موقت،‌ جراحت و صدمات بدني و هزينه هاي پزشكي ناشي از اين حوادث است. بيمه حوادث به دو شكل انفرادي و گروهي قابل ارائه مي باشد. اشخاص به صورت انفرادي و يا موسسات و سازمانها بصورت گروهي جهت كاركنان خود مي توانند بيمه نامه حوادث خريداري نمايند. بيمه هاي حوادث انواع مختلفي دارد و به شكلهاي متفاوت عرضه مي شود كه ذيلا به برخي موارد آن اشاره مي شود:

-بيمه حوادث ناشي از شغل و حرفه

-بيمه حوادث ورزشي

-بيمه حوادث تحصيلي(دانش آموزي ، دانشجويي)

-بيمه حوادث ايام ماموريت

-بيمه حوادث خانواده

-بيمه حوادث مسافرتي(انفرادي براي اشخاص و گروهي جهت تورهاي مسافرتي)

-بيمه حوادث تمام اوقات شبانه روز ( 24 ساعته)